O nás

Sbor dobrovolných hasičů v Úhonicích patří se svou 135 letou dobou trvání k nejstarším na okrese Praha-západ. 
Byl založen 12. července 1888 a koncem roku čítal na 50 členů i průběhu let se pak počet členů pohyboval okolo této hranice v současné době čítá náš sbor cca 60 členů, bohužel jak už to v současnosti bývá tak většina členů jsou pouze plátci příspěvků.
Ale i tak se v poslední době vytvořilo zdravé jádro, které je ochotno obětovat část svého volného času na práci pro náš sbor. Hlavní naše poslání samozřejmě spočívá v ochraně zdraví, životů a majetku při požárech a jiných živelných pohromách ale dále se snažíme přispět svou činností v rámci naší obce. Systém fungování sboru je založen na pravidelných členských schůzích, konajících se každý první pátek v měsíci a na výroční valné hromadě konané zpravidla na začátku nového kalendářního roku.
Jsme registrovaní na SHČMS a odvozenou právní subjektivitou a vlastním IČO. Většina hmotných prostředků pro naší činnost jako jsou zbrojnice, auto a stříkačka jsou ve vlastnictví Obecního úřadu, který též poskytuje prostředky na jejich údržbu. Jako nevýdělečná organizace hospodaříme se skromnými prostředky a snažíme si přilepšit alespoň tradičním sběrem železného šrotu. 
V současné době nás je 62 členů a z toho je 21 žen a dívek. Průměrný věk našeho sboru je 45,3 roků. Kdy nejstaršímu členu je 77 let a nejmladšímu 5 let.  

Momentálně naší technikou je automobilová stříkačka CAS 32 na podvozku Tatra 138, automobil Ford Ranger 2,5 TD.

Výročí našich členů