Historie sboru SDH Úhonice

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Úhonicích roku 1888Sbor dobrovolných hasičů v Úhonicích byl založen poměrně brzy a je jedním z nejstarších vesnických sborů v kraji. Nejvýznamnější podnět k založení sboru dal učitel Josef Strejček (zemřel roku 1922 v Berouně), který v letech 1887-1908 působil na Úhonické škole. Pan učitel Strejček se stal také prvním jednatelem sboru.

Stanovy dobrovolného spolku byly sepsány podle stanov hasičského sboru v Unhošti a byly úředně schváleny c. k. místodržitelstvím dne 12. července. První schůze správního výboru se konala 12. července 1888 za přítomnosti všech členů, kterým byla na ustavující schůzi dána důvěra, přítomni byli Josef Strejček, Václav Příhoda, František Jirotka, Ferdinand Stočzek, František Macháček, Antonín Šamonil, Antonín Raboch, František Dudek a Antonín Markup. Byly určeny také úkoly pro potřeby nově založeného sboru. Usneseno bylo, aby pro rok 1888 bylo vybráno od přispívajících členů 1 zl. a činní členové zavázali dle své možnosti přispět 20 krejcarů. Pan Ferdinand Stočzek navrhl, aby vybraných příspěvků bylo použito na zakoupení šatů. Další výborová schůze se uskutečnila již 28. července 1888. Rozhodlo se na ní, aby místní kupec a krejčí Václav Příhoda zhotovil 20 hasičských obleků ze cvilinku s červenými parolky a žlutými knoflíky se znakem hasičským. Jeden oblek stál 3 zlaté a 50krejcarů. Členové výboru se zde usnesli koupit jeden lezecký pás ke cvičení a jednu hor-nu (hasičská hlásnice). Během roku 1888 se uskutečnilo celkem 6 výborových schůzí. Velitelem byl zvolen syn nájemce dvora čp. 1 Ferdinand Stočzek a podvelitelem rolnik František Macháček z čp. 20. Duší nového hasičského sboru byl učitel Josef Strejček, který se stal jeho prvním jednatelem. Při slavnostním vystupování Úhonického sboru hasičů vodíval celý sbor velitel na koni. 

Významné události v dějinách sboru dobrovolných hasičů Úhonice


1888 - založení sboru dobrovolných hasičů v Úhonicích a zakoupení první stříkačky

1900 - dne 17. června se konal v Úhonicích sjezd Podkožovské hasičské župy

1902 - zakoupení stříkačky od firmy R.A. Smekal

1922 - v Úhonicích se 25. června konalo hasičské cvičení Podkožovské hasičské župy

1940 - zakoupení a vysvěcení stříkačky Praga Golden s úpravou firmy ing. Ebert z Prahy

1945 - při cestě na pomoc Pražskému povstání proto německým fašistům byli dne 5. května v Hostivicích zastřeleni V. Horák, K.                       Holub st. a F. Vartcábo. Nová stříkačka Praga, se kterou do Prahy jeli se toho dne ztratila

1950 - zbourání staré hasičské boudy

1951 - postavení nové hasičské zbrojnice

1988 - oslava 100. výročí založení sboru 19. června 1888

1996 - poslední hasičský ples v Úhonicích, konal se na sála hostince "U Vančurů"

1999 - zakoupení starší cisternové automobilové stříkačky Tatra 138 z obce Hýskov

2001 - starosta Oldřich Horák ml. vytvořil první webové stránky sboru s adresou https://sweb.cz/sdh.uhonice/

2008 - oslava 120. výročí založení sboru 21. června 2008

2011 - zřízení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů

2018 - oslava 130. výročí založení sboru

2023 - obnovení tradice hasičských plesů