Historie Úhonic

Nejstarší písemná zmínka o vsi Úhonice pochází z roku 1143, kdy se stala majetkem Strahovského kláštera premonstrátů v Praze, jehož majetkem na dlouhá staletí již zůstala. Obec Úhonice leží nedaleko západního okraje Prahy, rozlohu katastru má 993 ha na počátku roku 2018 zde žilo ve 434 domech 1 108 obyvatel (402 mužů, 483 žena 223 dětí). Průměrný věk obyvatelstva činil 40,6 let. 

V minulostí se většina obyvatelstva živila na okolních úrodných polích zemědělstvím, ostatní byli řemeslníci (koláři, kováři, sedláři, ševci, tesaři, truhláři, zedníci apod.). Když se ve druhé polovině 19. století začala v nedalekých Nučicích těžit železná ruda pro kladenské hutě, mnoho mužů chodilo pracovat do nučických dolů a kladenských hutí. V dnešní době dojíždí většina obyvatel za prací do Prahy. 

V Úhonicích je několik stavebních památek - římskokatolický farní kostel Zvěstování Panny Marie postavený v letech 1896-1898 na místě starého kostela, který byl roku1896 zbourán, římskokatolický farní úřad čp. 45 a hřbitov s nově postavěným kolumbáriem. Mezi památné stavby patří v Úhonicích také panský dvůr čp. 1, bývalý parní mlýn čp. 81, pohřební kaple premonstrátů na starém hřbitově u kostela, výklenková kaple sv. Floriána na návsi, stará školní budova čp. 87 a budova obecního úřadu čp. 24.