Čarodějnice 2024

Sbor dobrovolných hasičů Úhonice Vás zve na Pálení čarodějnic. Můžete se těšit na opékaní buřtů, na občerstvení a hudbu. 

Oheň s čarodějnicí zapálíme od 20 hodin. Přijďte společně s námi pokračovat v této tradici. Těšíme se na Vás od 18 hodin v obecní stodole.

Soutěž o nejhezčí dětský kostým čarodějnice/čaroděje

Takže vezměte všemožné oblečky, převleky, kostýmy, sáhněte po malovátkách a pusťte se do tvorby.  5 nejhezčích masek bude odměněno sladkou odměnou a diplomem. Fotky nejhezčích kostýmů budou vystaveny na webu SDH Úhonice. Po 19 hodině porota složená z členů SDH vybere vítěze. 

Těšíme se na Vás:)


Víte, že....

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii. 


Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje není zmiňován v žádných staročeských pramenech a vznikl pod německým vlivem. Už v polovině 19. století však byl tento zvyk zakazován jako pověrečná praktika, stejně tak nemohl probíhat během druhé světové války, kdy bylo zakázáno pálit venkovní ohně. Problematický byl i pro komunistický režim, během kterého existovala snaha filipojakubské ohně přejmenovat na "vatry míru". Na mnoha místech Česka tak pálení čarodějnic zaniklo.

Dalším typickým zvykem bylo metání zapálených košťat do vzduchu a nošení jejich ohořelých částech domů pro ochranu. Kromě toho se v souvislosti s nadcházejícím prvním májem stavěla májka, uklízelo hospodářství a chlévy a umísťovaly větvičky do oken za účelem ochrany.

Nejkrásnější masky čarodějů a čarodějek z minulého roku 2023